• pict1559-na-photo-editor

  • 20200402_145322

  • 20200402_142755

Rioleringswerken

Uitvoering van rioleringswerken voor het afkoppelen van regenwater.

Voor diverse rioolbeheerders (Aquafin, Fluvius, Pidpa) voeren wij rioleringsprojecten uit waarbij het vuil water gescheiden wordt van het regenwater met extra aandacht voor buffering en infiltratie van regenwater. Gezien de vaak grote impact gaat bijzondere aandacht uit naar het beperken van de hinder voor en communicatie met de aangelanden. Wij zetten specifiek in op het maximaal hergebruik van water en inzet van duurzame energie.