• 2010-06-17-3

  • 2010-06-17-4

  • pict1559-na-photo-editor

Rioleringswerken

Jaarlijks worden door onze arbeiders 25 à 30.000 meter nieuwe riolering aangelegd.  De diameters van de nieuw aangelegde rioleringen variëren van 25 cm tot 200 cm.

Voor de aanleg van regenwaterafvoeren (RWA) worden meestal ronde buizen in ongewapend of gewapend beton gebruikt.  Bij grote debieten worden ook geprefabriceerde rechthoekige kokers in diverse afmetingen gebruikt.

Voor de aanleg van droogwederafvoeren (DWA) worden, afhankelijk van het project, ronde buizen in grès, polypropyleen, polyethyleen of PVC gebruikt.

Ook alle mogelijke ondergrondse constructies zoals olie-afscheiders, infiltratie- of bufferbekkens, worden door onze firma uitgevoerd.