• afbeelding-035-kopie

  • afbeelding-099-kopie

  • 20210506_130918

  • 20211105_100857

  • 20181107_123430

Omgevingsaanleg

Omgevingsaanleg rondom gebouwen, op bedrijfssites, …

Meestal in opdracht van grotere bouwfirma’s, maar ook rechtstreeks voor de bouwheer voeren wij omgevingswerken en groenaanleg uit waarbij wij steeds onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk trachten te houden. In overleg met de bouwheer gaan we op zoek naar duurzame en betaalbare varianten. Rekening houdend met de vaak moeilijke werkomstandigheden in tijd en ruimte gaan we steeds constructief in overleg met alle partijen zodat het ganse project steeds tijdig en kwalitatief kan opgeleverd worden.